tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:

1 definition by hclegg92009

 
1.
When you religiously read someones blog whom you are no longer associated with
Stuart is always reading Dana's blog; What a blog stocker!
viết bởi hclegg92009 19 Tháng sáu, 2008