tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:

1 definition by henchickenduck

 
1.
Way better than Eastern University.
Cabrini college is over all better than Eastern, Cabrini over Eastern ANY DAY.
viết bởi henchickenduck 18 Tháng mười, 2010