tìm từ bất kỳ, như là thot:

1 definition by henkov123

 
1.
dtm
Down to masturbate
She's not dtf, but she's definitely dtm!
viết bởi henkov123 27 Tháng ba, 2012