tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:

1 definition by heyitsariix3

 
1.
a random word used to break a silence
screen name 1 (1:23PM): so.....
screen name 2 (1:30PM): BOOMSHAKALAKAH
viết bởi heyitsariix3 22 Tháng hai, 2008