tìm từ bất kỳ, như là rito:

1 definition by hhshs734

 
1.
Acronym for "if you are interested"
here's a link relevant to this topic, IYAI:
viết bởi hhshs734 11 Tháng chín, 2013