tìm từ bất kỳ, như là fleek:

1 definition by hillary2005

 
1.
72
69 but with 3 fingers
damn i 72'd that bitch
viết bởi hillary2005 09 Tháng mười, 2009