tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:

1 definition by hoes on ma dick

 
1.
Some one who is an ugly fucker.
She is such a fugger.
viết bởi hoes on ma dick 09 Tháng chín, 2010