tìm từ bất kỳ, như là smh:

1 definition by hollywood7

 
1.
Spending a night playing Nintendo Wii
'I can't wait to get home, I'm so keen for a massive wiivening'
viết bởi hollywood7 14 Tháng tư, 2009