tìm từ bất kỳ, như là bukkake:

1 definition by homeskillet20

 
1.
GOD
have you heard of a rocket to the moon? im sure you have because they are god!
viết bởi homeskillet20 14 Tháng tư, 2009