tìm từ bất kỳ, như là trill:

1 definition by hoop shooter

 
1.
Ringpiece, sphincter, arse ring
You can lick my hoop son!
viết bởi hoop shooter 08 Tháng bảy, 2009