tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:

1 definition by hoyomonterrey

 
1.
A MILF who is active on Twitter
"Do I like Sarah Palin? Yea, she's a TWILF"
viết bởi hoyomonterrey 17 Tháng mười một, 2009