tìm từ bất kỳ, như là tribbing:

1 definition by hswbdiuw

 
1.
Another way to call BS.
"Would you like to call shenanigans?"
"Yes Alex, I'll take shenanigans for 400."
viết bởi hswbdiuw 26 Tháng một, 2008