tìm từ bất kỳ, như là bukkake:

1 definition by humdipper

 
1.
A killer local band from San Antonio, TX.
Jayson: Dude, are you going to see Texas Pistachio Wagon tonight?

Joe: Hell Yeah, the Wagon rocks!
viết bởi humdipper 04 Tháng năm, 2009