3 definitions by humpty dumpty

Top Definition
wiehed vera faqa u vera caring u person mill ahjar..... :) hes a good friend, listens to a person with love
howie li lili jghidli vivi...
viết bởi humpty dumpty 07 Tháng năm, 2005
some one as good looking as myself and knows how to shake his bosom 247... all y'all sexy people know what i mean. also the person is circumferencly challanged
jiena meta nkun axis
viết bởi humpty dumpty 07 Tháng năm, 2005
Another phrase for a gay faggot who takes it up the butt everyday
Stop it!!! go away from me, you kito bastard
viết bởi humpty dumpty 28 Tháng hai, 2005
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×