tìm từ bất kỳ, như là ratchet:

1 definition by i'd rather not

 
1.
nob
"slob on my nob, bitch"
viết bởi i'd rather not 29 Tháng mười hai, 2003