tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:

1 definition by i have a name

 
1.
sts
save the seals
dude sts!
viết bởi i have a name 27 Tháng tư, 2004