tìm từ bất kỳ, như là fob dot:

1 definition by iFlameLife

 
1.
A word of no real meaning, just a joyfull way of keeping a conversation going or starting one
Alex: Hey man!
Joe: Boga!!
viết bởi iFlameLife 23 Tháng tám, 2010