tìm từ bất kỳ, như là spook:

1 definition by idiot faggots

 
1.
misheard, the actual word is chiva. chiva is heroin. cheeba is not a word, disregard any definitions of cheeba.
'what is chiba?' 'its pronounced chiva you fucking gringo'
viết bởi idiot faggots 30 Tháng mười, 2007