tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:

1 definition by ifee

 
1.
nob
A total idiot/ someone stupid
Sarah : OMG rae ur such a nob
viết bởi ifee 24 Tháng tám, 2007