tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:

1 definition by ikthius

 
1.
1: A pseudonym.
2: A handy chappy to know.
Where is the one they call ikthius?
viết bởi ikthius 06 Tháng mười hai, 2004