tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:

1 definition by illogic

 
1.
TSO
Toxic Sperm Overload.
if she doesnt give me some soon, im going to suffer from TSO.
viết bởi illogic 08 Tháng mười một, 2005