tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:

1 definition by ilphen

 
1.
slang for "tits"/"breasts"
"i'd cum on her dids"
viết bởi ilphen 22 Tháng tư, 2008