tìm từ bất kỳ, như là ebola-head:

1 definition by im1uponu

 
1.
T im
H ortons
C offee

Wake and bake
Gotta get me some TCH Tim Hortons Coffee
viết bởi im1uponu 03 Tháng hai, 2010