tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:

1 definition by j amsterdam

 
1.
a term used to describe something crazy or wild.
that herb is balznago!
viết bởi j amsterdam 09 Tháng chín, 2006