tìm từ bất kỳ, như là jamflex:

1 definition by j_vt_yaya

 
1.
The Vermont state car

9/10 of the states population has onev
do you need a ride? my subaru is parked over there
viết bởi j_vt_yaya 29 Tháng mười một, 2006