tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:

1 definition by jackierossi

 
1.
v. an intense way to kiss

kissing that will most likely lead to fucking
I saw two freshmen mouth fucking under the bleachers.
viết bởi jackierossi 14 Tháng chín, 2013