tìm từ bất kỳ, như là wyd:

1 definition by jaffrey

 
1.
B&B
boobs & butt

breasts & booty
Wow, she's got awesome B&B

Nikki Tyler & Jenna Jameson's got the best B&B. I would love to give their b&b good sucking & rimming !
viết bởi jaffrey 17 Tháng tám, 2005