tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:

1 definition by jareyes

 
1.
CTC
craving the cock
Man, my girlfriend, Amy, was really CTC last night.
viết bởi jareyes 29 Tháng tư, 2010