tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:

1 definition by jc1234556

 
1.
When there is game flying around everywhere.
Tonight is gonna be safari
Its safari in here
viết bởi jc1234556 20 Tháng mười một, 2012