tìm từ bất kỳ, như là thot:

1 definition by jckny

 
1.
The Engrish word for breasts.
Ling Ling: "Please to show me blests?"
viết bởi jckny 02 Tháng bảy, 2008