tìm từ bất kỳ, như là ratchet:

1 definition by jcrack98

 
1.
Snitchin, Nark'n, Being a rat, Tellin the cops
Yo hombre, them boys been runnin to the cops triple nining and shit.

You been triple ninin?
Whatchu mean, fool?
You snitchin, dawg?
Hell naw
viết bởi jcrack98 28 Tháng ba, 2011