tìm từ bất kỳ, như là ratchet:

1 definition by jebbbbzzzdebebz

 
1.
making me laugh so much that my balls die
"Hahaha, that's killing my balls."
viết bởi jebbbbzzzdebebz 27 Tháng tư, 2009