tìm từ bất kỳ, như là ratchet:

1 definition by jessicafu1

 
1.
Someone who is a wet blanket

Man, quit being an ades!
viết bởi jessicafu1 28 Tháng mười một, 2006