tìm từ bất kỳ, như là bukkake:

1 definition by jf1288

 
1.
whininy bitch in need of a smacking.
damn that damsel in distress needs to stfu.
viết bởi jf1288 30 Tháng tám, 2004