tìm từ bất kỳ, như là sex:

1 definition by jg306

 
1.
An incredibly disgusting vagina. Beyond repulsive. It may break your cock off.
Don't fuck with that roast beast.
viết bởi jg306 05 Tháng bảy, 2009