tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:

1 definition by jhgjfjhfgjhg

 
1.
cbc
comic book crew. A precursor to the vgc or video game club.
vgc, cbc, c-b-c
viết bởi jhgjfjhfgjhg 30 Tháng chín, 2011