tìm từ bất kỳ, như là ethered:

1 definition by jhhkju

 
1.
chillen, hanging out, havin fun.
whats up?

nothing just glassin it

cool

yuppp
viết bởi jhhkju 23 Tháng bảy, 2009