tìm từ bất kỳ, như là spook:

1 definition by jhkfdghjfdkhgjfdkhg

 
1.
A decent YouTuber on the internet.
Have you heard of hat106?

Yeah! She's pretty great!
viết bởi jhkfdghjfdkhgjfdkhg 26 Tháng mười một, 2013