tìm từ bất kỳ, như là sex:

1 definition by jian77

 
1.
A city where the grass is green and the girls are pretty
Oh won't you please take me home?

Paradice city
viết bởi jian77 03 Tháng sáu, 2006