11 definitions by jiexi

1. Reference to our dear old friend Daniel
2. A type of edible bird
3. Somehow related to a fish
1. "Hey, Daniel Finch!"
2. Lets eat some finch
3. isn;t Finch a fish?
viết bởi jiexi 08 Tháng mười hai, 2003
Snow that will fall in the form of potassium when the end is near or the end is here
"There's some potassium snow"
viết bởi jiexi 09 Tháng mười hai, 2003
Something you do in maths
"Now, let's do some trigonometry. sine 30 is 0.5.............."
viết bởi jiexi 09 Tháng mười hai, 2003
something you do in mathematics, involving sine, cosine and tangent
I just love trigonometry in mathematics
viết bởi jiexi 08 Tháng mười hai, 2003
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×