tìm từ bất kỳ, như là ratchet:

1 definition by jihad4lifee

 
1.
A wrestling move that will kill your opponent.
Holy shit michael, you killed that baby with a stunner!!!
viết bởi jihad4lifee 02 Tháng tám, 2006