19 definitions by jilldo

somebody who bums smokes consistently
"man that dude is a vulture"
viết bởi jilldo 27 Tháng mười hai, 2003
slang for sex.
"we played jenga last night"
viết bởi jilldo 27 Tháng mười hai, 2003
a very slow person who always gets themselves in fucked up situations.
"man, you here about scott, he got tossed in the drunk tank for pissing on that church school bus"
"man, he's such a sloth"
viết bởi jilldo 29 Tháng mười hai, 2003
like nigga please, but for slick folk.
means i don't think so
"you think that chick is hot?ninja, please!"
viết bởi jilldo 27 Tháng mười hai, 2003
1. code for sex. see jenga
2. interlocking plastic blocks that cost a fortune.
viết bởi jilldo 28 Tháng mười hai, 2003
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×