tìm từ bất kỳ, như là timebomb:

8 definitions by jimbob jones

 
8.
A Forum Run by Aaron.
FG's server is running as slow as shit AS USUAL.
viết bởi jimbob jones 14 Tháng tám, 2003