tìm từ bất kỳ, như là ratchet:

1 definition by jimmyticksfack

 
1.
AGL
Ain't Gon Lie
AGL, I got raped on that test
viết bởi jimmyticksfack 10 Tháng năm, 2011