tìm từ bất kỳ, như là ethered:

1 definition by jlccoin

 
1.
simply: man. a greeting used mainly amongst male friends.
I haven't seen you in awhile. How ya been, mayng?
viết bởi jlccoin 15 Tháng tư, 2010