tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:

1 definition by jlfjasjfoienwviauehgjkshdfkd

 
1.
Brash: a sexual act involving five girls, one boy and a pineapple.
Keen for a brashing.
Brash me.
viết bởi jlfjasjfoienwviauehgjkshdfkd 08 Tháng sáu, 2011