tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:

1 definition by jmickson

 
1.
spanglish version of homie, used to indicate awesomeness or friendship.
I'll never be as cool as you, my homaste.
viết bởi jmickson 15 Tháng tư, 2005