1 definition by johhny1787

Top Definition
1. A girl with blue eyes, dark hair and freckles and is insanely hot.

2.A girl who is sarcastic, intelligent, and really funny.

3. A girl who is super liberal, and super stubborn.
(Guy):"Did you see that girl's eyes?"
(Guy 2):"Yeah, she's such a Carly, her hair was dark too."

(Dude): "Okay, so you're really sarcastic, and stubborn...your name must be Carly!"
(Carly): "Wow, how'd you know that?"
#sarcastic #stubborn #beautiful #liberal #smart
viết bởi johhny1787 15 Tháng hai, 2009
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×