tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:

1 definition by johndot

 
1.
MBA
Master of Bringing Apocalypse
Because that's what an MBA does.
viết bởi johndot 30 Tháng bảy, 2011