tìm từ bất kỳ, như là ratchet:

1 definition by jonouchi

 
1.
what you call yugioh playas
Want to duel you gay ho freak
viết bởi jonouchi 22 Tháng ba, 2005